22/02/2020 9:00 πμ - 23/02/2020 4:00 μμ

“Attention Autism”: 2ήμερο Workshop Πιστοποίησης

Η εταιρία Stark & Watson σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σας καλωσορίζει στο 2ήμερο Workshop: “Attention Autism” που θα διεξαχθεί στις 22 – 23 Φεβρουαρίου 2020 στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα Attention Autism στοχεύει στη διδαχή των ικανοτήτων της Προσοχής, της Επικοινωνίας και της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης. Το εν λόγω 2ήμερο workshop θα εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να οργανώσουν και να φέρουν εις πέρας το πρόγραμμα 4 Stage Autism.

Η εκπαίδευση εστιάζει στις πρακτικές πτυχές της παρέμβασης, στην ικανότητα του ατόμου να δουλεύει σε ομάδα και να μπορεί να προσφέρει μία ακαταμάχητη πρόσκληση για μάθηση. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής των αρχών της προσοχής του προγράμματος Attention Autism καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παρέχονται επιδείξεις των τεχνικών κατά τη διάρκεια της δράσης, βίντεο της παρέμβασης που πραγματοποιείται με τα παιδιά, πρακτικές βιωματικές ασκήσεις και ιδέες για δραστηριότητες.

Ο στόχος είναι να μοιραστούμε τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται ώστε οι συμμετέχοντες να νιώθουν ικανοί να οργανώνουν και να εφαρμόζουν άμεσα την παρέμβαση.

– > Η επίσημη γλώσσα του Σεμιναρίου είναι τα Ελληνικά
– > Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 Άτομα

Το Σεμινάριο

1η Ημέρα: Διερεύνηση του αντίκτυπου των διαταραχών αυτιστικού φάσματος στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της προσοχής και πώς επιδρούν στις ικανότητες του παιδιού για μάθηση τόσο σε προσέγγιση 1:1, όσο και σε ομάδα. Θα αναγνωρίσουμε τρόπους με τους οποίους οι μαθησιακές ικανότητες των παιδιών μπορούν να αξιοποιηθούν, καθώς και τον τρόπο ανάπτυξης νέων ικανοτήτων. Το σεμινάριο θα παρουσιάσει τα πρώτα δύο στάδια του 4 stage Attention programme: Στάδιο 1: Εστίαση της Προσοχής, Στάδιο 2: Διατήρηση της προσοχής.  Το σεμινάριο παρέχει πρακτικές βιωματικές ευκαιρίες στους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τις δραστηριότητες σε κάθε στάδιο και να συζητήσουν την εφαρμογή του προγράμματος.

2η Ημέρα: Διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η ανάπτυξη της επικοινωνίας μπορεί να στοχευθεί και να καλλιεργηθεί κατά τη διάρκεια των συνεδριών, εξασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες των παιδιών μπορούν να καλυφθούν με ευαισθησία είτε το παιδί βρίσκεται σε προ-λεκτικό στάδιο, είτε η επικοινωνία είναι μη-λεκτική.

Ο στόχος είναι να καλλιεργηθεί η λειτουργική κοινωνική επικοινωνία, η κατανόηση και η αυθόρμητη επικοινωνία. Η παρέμβαση εστιάζει στη δύναμη της κοινής συνδιαλλαγής καλών στιγμών με στόχο την καλλιέργεια της δεσμευμένης μάθησης και των σχέσεων με εμπιστοσύνη, όπου η αλληλεπίδραση, και η μάθηση μπορούν να ανθίσουν.

Το σεμινάριο παρέχει την ευκαιρία για επίλυση δυσκολιών που αναπτύχθηκαν κατά την εφαρμογή των πρώτων 2 σταδίων του προγράμματος και στη συνέχεια, παρουσιάζει το Στάδιο 3 Εναλλαγή της Προσοχής και Στάδιο 4 Εστίαση, διατήρηση και εναλλαγή της προσοχής, περιλαμβάνοντας μία μετάβαση στην ανεξάρτητη εργασία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα ενσωματωθούν μέθοδοι για το σχεδιασμό και την καταγραφή των συνεδριών, καθώς και σύνδεση της παρέμβασης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου και εξατομικευμένο σχεδιασμό για το παιδί. Οι συμμετέχοντες θα είναι έτοιμοι να οργανώσουν και να φέρουν εις πέρας συνολικά το πρόγραμμα!

Εισαγωγική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των 2 ημερών

 1. Οι πρακτικότητες μιας παρέμβασης που έχει κίνητρο τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους ενήλικες
 2. Η μεθοδολογία και η πρακτική που θεμελιώνουν την παρέμβαση
 3. Επίδειξη των τεχνικών σε δράση
 4. Με χρήση βιντεοσκοπήσεων, παραδείγματα κάθε σταδίου του προγράμματος σε δράση με τα παιδιά
 5. Ιδέες για δραστηριότητες
 6. Πρακτική βιωματική εμπειρία και επίβλεψη κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων
 7. Επίλυση προβλημάτων
 8. Στρατηγικές για εξατομικευμένη παρέμβαση
 9. Διαφοροποίηση των στόχων που απαιτούνται σε πλαίσιο όπου τα παιδιά δουλεύονται σε ομάδα, με στόχο να επιτευχθούν οι ατομικές ανάγκες
 10. Προσαρμογές για τους θεραπευτές που δουλεύουν σε ατομικό επίπεδο 1:1 με τα παιδιά
 11. Χρήση του προγράμματος για εφαρμογή σε παιδιά με διαφορετικές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 1. Κατανόηση του τρόπου δέσμευσης των παιδιών με αυτισμό
 2. Πώς να εκπαιδεύσετε παιδιά με αυτισμό να εστιάσουν, να διατηρήσουν και να εναλλάξουν την προσοχή
 3. Κατανόηση του τρόπου εκπαίδευσης, ενθάρρυνσης και υποστήριξης της επικοινωνίας
 4. Κατανόηση του τρόπου καλλιέργειας των μαθησιακών ικανοτήτων
 5. Κατανόηση του τρόπου ενσωμάτωσης των πρώιμων ικανοτήτων αλληλεπίδρασης σε ομάδες εργασίας
 6. Πώς να οργανώσετε και να φέρετε εις πέρας την παρέμβαση με ομάδες παιδιών
 7. Πώς να καλλιεργήσετε την υποστήριξη των ομάδων που εργάζονται μαζί σας
 8. Πώς να τροποποιήσετε και να προσαρμόσετε τα επίπεδα διέγερσης/διάσπασης σε ένα ομαδικό πλαίσιο
 9. Πώς να μοιράζεστε καλές στιγμές με την ομάδα και την ομάδα θεραπευτών σε πολύ ελκυστικές δραστηριότητες που χτίζουν σχέσεις και εμπιστοσύνη
 10. Ένα πλαίσιο που ενθαρρύνει την εις βάθος μάθηση για εκείνους που βρίσκουν ελκυστική τη γραμμική εξέλιξη
 11. Να δοθούν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών ευκαιριών
 12. Δυναμικές επικοινωνιακές ικανότητες με οπτική υποστήριξη
 13. Προσαρμοσμένη και τροποποιημένη γλώσσα για την ενίσχυση της κατανόησης και της αυθόρμητης εκφραστικής επικοινωνίας
 14. Δέσμευση ως θεμελιώδης τεχνική για την αντιμετώπιση των συμπεριφορικών προβλημάτων
 15. Τεχνικές που ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναπτύξουν ικανότητες αυτο-ελέγχου
 16. Επίδειξη και μοντελοποίηση
 17. Παράδοση των δραστηριοτήτων που εμπνέουν την προσοχή των παιδιών και κινητοποιούν την επικοινωνία
 18. Τεχνικές και δραστηριότητες που στοχεύουν ατομικούς και σχολικούς στόχους
 19. Δημιουργία καλών κοινών αναμνήσεων που υποστηρίζουν τη δημιουργία καλών σχέσεων, την επικοινωνία και τη μάθηση
 20. Δημιουργία συναρπαστικών και χαρούμενων στιγμών μαζί – ο καλύτερος τρόπος μάθησης για όλους!

Οι Συμμετέχοντες

Τις εργασίες του Workshop αναμένεται να παρακολουθήσουν: Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ψυχολόγοι και Φοιτητές των αντίστοιχων Ειδικοτήτων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος λόγω της εργαστηριακής/πρακτικής φύσης του Workshop.


Οι Συμμετέχοντες θα λάβουν:

 1. Σημειώσεις του Workshop (Αγγλικά)
 2. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Τοποθεσία Διεξαγωγής

Το Workshop θα διεξαχθεί στo ξενοδοχείο Alexandros του ομίλου Airotel. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οδηγίες πρόσβασης στον χώρο μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: Alexandros Airotel.

Πληροφορίες – Εγγραφές

Μπορείτε να δηλώσετε εγγραφή στο σεμινάριο, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής. Ακολουθήστε το κουμπί «Εγγραφή» παρακάτω. Το κόστος εγγραφής είναι:

 1. 297,60 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)
 2. 267,60 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) για φοιτητές/άνεργους

Ομιλητές: Μαριάννα Λημναίου

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση και καταχώρηση της Εγγραφής σας, παρακαλείσθε να προβείτε σε κατάθεση του αντίστοιχου ποσού. Στη συνέχεια, η Γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί σας για την επιτυχή καταχώρηση της εγγραφής σας. Πολιτική Ακυρώσεων: - Γραπτή ακύρωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019: Επιστρέφεται το ποσό της κατάθεσης. Οι επιστροφές των ποσών πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου - Γραπτή ακύρωση από τη 1 Ιανουαρίου 2020: Δεν επιστρέφονται οι εγγραφές

Διεθνείς Αποστολές

Αποστολές προϊόντων εντός & εκτός Ελλάδας

Υψηλό Επίπεδο Εξυπηρέτησης

Μείνατε ευχαριστημένοι; Πείτε μας τη γνώμη σας

Χονδρική Πώληση

Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες συνεργασίας.

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. ΠερισσότεραΑποδοχή